SKIL แท่นชาร์จเร็ว 20 โวลต์ (Rapid charger)

SKIL แท่นชาร์จเร็ว 20 โวลต์ (Rapid charger)

PWRCORE 20

QC5360SE00

สำหรับงานหนัก พร้อมสมรรถนะพิเศษ
แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 20 โวลต์
สามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ PWRCORE 20” ได้ทุกเครื่อง พร้อมความเร็วในการชาร์จมากกว่าแท่นชาร์จปกติ ถึง 2 เท่า และไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ในชุดประกอบด้วย : SKIL แท่นชาร์จเร็ว 20 โวลต์ (Rapid charger)

ไม่ต้องใช้กุญแจล๊อคหัว

เปลี่ยนหัวสว่าน ได้ง่ายและรวดเร็วแค่บิด

ควบคุมความเร็วได้

สามารถปรับความเร็วให้เข้ากับการใช้งาน
สูงสุดได้ที่ 1450 RPM

มีไฟนำส่อง

มองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจนขึ้น

คุณสมบัติ

  • ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
  • ชาร์จได้เร็วกว่าแท่นชาร์จธรรมดา ถึง 2 เท่า

สเปคสินค้า

  • กำลังไฟ : 220-240 โวลต์
  • กำลังไฟเข้า : 150 วัตต์
  • กระแสไฟ : 6.0 แอมป์
  • การใช้งาน : แบตเตอรี่ 20 โวลต์ ของ SKIL เท่านั้น
  • เวลาในการชาร์จ : 2.0 แอมป์ 30 นาที 4.0 แอมป์ 50 นาที 5.0 แอมป์ 60 นาที