SKIL แท่นชาร์จ 12 โวลต์

ระบบพลังงาน 12V ซึ่งมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำงานที่อยู่สูงหรือในพื้นที่จำกัด แบตเตอรี่ ขนาด 12V สามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ PWRCORE 12” ได้ทุกเครื่อง

kamonwan

22 สิงหาคม 2022

SKIL บล็อคกระแทกไร้สาย 12 โวลต์ ขนาด 3/8 นิ้ว (3 หุน) พร้อมแบตเตอรี่ 2 แอมป์อาว 1 ก้อน + แท่นชาร์จ 1 เครื่อง

ระบบพลังงาน 12V ซึ่งมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำงานที่อยู่สูงหรือในพื้นที่จำกัด แบตเตอรี่ ขนาด 12V สามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ PWRCORE 12” ได้ทุกเครื่อง

kamonwan

3 สิงหาคม 2022

SKIL เครื่องเติมลมไร้สาย 12 โวลต์ พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 2 แอมป์อาว 1 ก้อน + แท่นชาร์จ 1 เครื่อง

ระบบพลังงาน 12V ซึ่งมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำงานที่อยู่สูงหรือในพื้นที่จำกัด แบตเตอรี่ ขนาด 12V สามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ PWRCORE 12” ได้ทุกเครื่อง

kamonwan

3 สิงหาคม 2022

SKIL ไขควงกระแทกไร้สาย 12 โวลต์ ขนาด 1/4 นิ้ว (2 หุน) พร้อมแบตเตอรี่ 2 แอมป์อาว 1 ก้อน + แท่นชาร์จ 1 เครื่อง

ระบบพลังงาน 12V ซึ่งมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำงานที่อยู่สูงหรือในพื้นที่จำกัด แบตเตอรี่ ขนาด 12V สามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ PWRCORE 12” ได้ทุกเครื่อง

kamonwan

3 สิงหาคม 2022

SKIL สว่านกระแทกไร้สาย 12 โวลต์ ขนาด 13 MM. พร้อมแบตเตอรี่ 2 แอมป์อาว 1 ก้อน + แท่นชาร์จ 1 เครื่อง

ระบบพลังงาน 12V ซึ่งมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำงานที่อยู่สูงหรือในพื้นที่จำกัด แบตเตอรี่ ขนาด 12V สามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ PWRCORE 12” ได้ทุกเครื่อง

kamonwan

3 สิงหาคม 2022

SKIL แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนาด 2 แอมป์อาว

ระบบพลังงาน 12V ซึ่งมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำงานที่อยู่สูงหรือในพื้นที่จำกัด แบตเตอรี่ ขนาด 12V สามารถใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ PWRCORE 12” ได้ทุกเครื่อง

kamonwan

3 สิงหาคม 2022